TECHNOLOGIA MONTAŻU OKŁADZIN ŚCIENNYCH RODEO ELASTON

Montaż okładziny na płaskiej powierzchni

Wstępne informacje

Prosimy o dokładne zapoznanie się z technologią montażu i postępowanie zgodnie z jej zaleceniami. W przypadku nieprzestrzegania instrukcji, producent ma prawo nie uznać ewentualnych reklamacji. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących posługiwania się produktem zachęcamy do kontaktu, postaramy się odpowiedzieć na Państwa pytania.

Odbiór i rozładunek towaru

Należy dokładnie sprawdzić, czy dostawa jest zgodna z zamówieniem oraz czy produkt nie został uszkodzony podczas transportu. Wszelkie uchybienia powinny być jak najszybciej zgłoszone do sprzedawcy. Opakowania z okładzinami oraz pojedyncze listwy należy przenosić w taki sposób, aby nie dopuścić do wygięcia większego niż 10 cm na odcinku 1 m materiału. Ze względu na duży ciężar opakowań zaleca się przenosić paczki z listwami we 2 osoby, węższą podstawą kartonu do dołu. Okładziny należy składować w suchym pomieszczeniu, na równym podłożu.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Należy posługiwać się produktem ostrożnie, tak aby go nie uszkodzić. W przypadku dostania się cząsteczek wyrobu do oczu lub ust, należy je dokładnie przepłukać wodą! Podczas przeprowadzania procedury montażu, zalecamy stosowanie się do prawa budowlanego, jak również przestrzeganie ogólnych wytycznych sztuki budowlanej, w tym zasad BHP.

Charakterystyka produktu

Listwy elewacyjne są produktem nieprefabrykowanym, produkowanym jednostkowo pod zamówienie, w związku z czym kolor produktu może się różnić w zależności od dostawy. Technologia produkcji uwzględnia cieniowanie pojedynczych sztuk produktu (w celu uzyskania naturalnego, ciekawego wyglądu), dlatego w niektórych przypadkach kolor próbki może nieznacznie różnić się od dostarczonego towaru.
Nowo wyprodukowane okładziny charakteryzują się mniejszą sztywnością i odpornością na ścieranie niż produkt zamontowany na ścianie od co najmniej kilku tygodni. Docelowe właściwości np. odporność na wodę, uzyskuje dopiero po wykonaniu montażu (pod warunkiem prawidłowego przyklejenia i uszczelnienia).

Przygotowanie podłoża

Zaleca się przyklejanie okładzin na równym, suchym, czystym i nośnym podłożu. W przypadku powierzchni miękkich należy najpierw pokryć je masą zbrojącą z zatopioną siatką. Wszelkie ubytki należy uzupełnić masą szpachlową, a luźne cząsteczki powłok malarskich i tynkowych usunąć. W wypadku nowych podłoży tynkarskich odczekać do ich całkowitego związania. Wykonawca na własną odpowiedzialność musi sprawdzić przydatność podłoża do klejenia okładzin ściennych. Montaż okładziny powinien być przeprowadzony w taki sposób, aby nie było możliwości przenikania wody pod jej powierzchnię. Przed przystąpieniem do montażu zaleca się dokładne zaplanowanie rozmieszczenia listew na podłożu. Jeżeli istnieją przypuszczenia, że powierzchnia może posiadać luźne cząstki lub temperatura powietrza jest wysoka (co przyspiesza wchłanianie wody z kleju), należy podłoże zagruntować (grunt uniwersalny lub akrylowy).

Przygotowanie do pracy

Do montażu powinno się przystąpić po skończeniu prac mokrych wewnątrz budynku. Nie należy przeprowadzać prac w pełnym słońcu. W przypadku dużego nasłonecznienia należy zacienić elewację siatkami ochronnymi. W okresie zimowym należy upewnić się, czy temperatura powietrza w ciągu kilku następnych dni nie spadnie poniżej 0 ºC.

Materiały montażowe

Do przeprowadzenia montażu okładzin RODEO ELASTON zaleca się stosować klej dyspersyjny oraz masę uszczelniającą (do wykonania spoin) firmy Rodeo, wykonane wg normy PN-EN 12004-1:2017-03.

Narzędzia

Niezbędne narzędzia: blacha ząbkowana o szerokości zębów 4×4 mm, szpachelka, pistolet do mas gęstych, krzyżyki do płytek, taśma malarska (nie tynkarska), przecinarka do płytek lub nożyk trapezowy, poziomica, szpachelka do wygładzania silikonu.

Pierwsze kroki

Przed przystąpieniem do montażu należy zaplanować rozmieszczenie okładzin na podłożu, a następnie wyznaczyć poziom dla dolnej lub górnej krawędzi miejsca mocowania. Należy upewnić się, czy powierzchnia na pewno nadaje się do zastosowania na niej okładziny. Warunki atmosferyczne podczas przeprowadzania prac oraz podczas schnięcia powinny być korzystne tzn. temperatura powietrza powinna wynosić 5 – 30 ºC. Należy unikać dużych powiewów powietrza oraz opadów deszczu.

Przycinanie okładzin

Używając elektrycznej przecinarki do płytek lub nożyka trapezowego do tapet, przyciąć okładziny do uprzednio odmierzonej długości. Ze względu na estetykę łączeń zachować prostą linię cięcia, poprowadzoną pod odpowiednim kątem (zazwyczaj 90º).

Nakładanie kleju

Pacą zębatą 4 x 4 mm nałożyć klej na wcześniej przygotowane podłoże, dobierając ilość kleju w taki sposób, aby zachował on świeżość na całej swojej powierzchni. Pacę prowadzić pod lekkim kątem (nie prostopadle do podłoża). Do przyklejenia listew zalecany jest klej dyspersyjny Rodeo. Zużycie kleju powinno wynosić ok. 2,2 kg/m2.

Przyklejanie

Klejenie rozpocząć od dolnej krawędzi. Przyłożyć element do ściany, a następnie przesuwając go delikatnymi ruchami na boki (kilka mm), usytuować w miejscu docelowym. Docisnąć tak, aby cało powierzchniowo przylegał do powierzchni podłoża. W sytuacji gdyby nadmiar kleju wypłynął spod okładziny, należy zebrać go delikatnie szpachelką.

Dociskanie

Aby mieć pewność, że listwa przywiera do ściany całą swoją powierzchnią, można dodatkowo docisnąć ją za pomocą wałka.

Przyklejanie kolejnych elementów

Kolejne elementy należy przyklejać w sposób analogiczny. Należy zadbać o to, aby powierzchnia kleju była zawsze świeża. Zostawić pomiędzy elementami przerwę o szerokości ok 2 mm. W miejscu przerwy zastosować krzyżyki wyrównujące do płytek.

Czyszczenie

W przypadku ubrudzenia zaleca się czyścić materiał na bieżąco wilgotną ścierką. Pozwoli to na przyszłość uniknąć wystąpienia trudno usuwalnych smug. Zabronione jest używanie rozpuszczalników oraz myjek ciśnieniowych.

Spoina

Po wstępnym związaniu kleju można wyciągnąć krzyżyki. Szczelinę pomiędzy elementami należy dokładnie zespoić fugą. Spoinę wykonuje się za pomocą masy uszczelniającej umieszczonej w pistolecie do mas gęstych. Do wygładzenia spoiny zalecamy użyć szpachelki do wyrównywania silikonu (z ściętym czubkiem). Proponujemy wykonanie fugi pogłębionej tj. takiej, której górna powierzchnia jest poniżej powierzchni okładziny – sfazowane końcówki okładziny nie są całkowicie przykryte spoiną. Kolor po wyschnięciu spoiny stanie się ciemniejszy. Nie wolno wypłukiwać fugi wodą!

Zaprawki i uszczelnienia

Okładzina ścienna jest odporna na warunki atmosferycznej od strony zewnętrznej, w związku z czym należy zabezpieczyć ją na krańcach, jak i od strony przedniej przed działaniem niekorzystnych czynników, a zwłaszcza wody. W tym celu każdy pojedynczy panel należy dookoła zabezpieczyć za pomocą masy uszczelniającej.

Wszelkie niedobarwione miejsce powstałe w wyniku obróbki materiału lub ewentualnych uszkodzeń należy również zamaskować masą fugującą.

Pozostawienie do wyschnięcia

Po skończonym montażu, w zależności od warunków atmosferycznych, przyklejoną okładzinę należy pozostawić na kilka dni do wyschnięcia, aż do całkowitego odparowania wody z kleju. Minimalna temperatura powietrza do czasu całkowitego wyschnięcia kleju: 5 °C. W przypadku pojawienia się opadów deszczu, okładzinę należy zabezpieczyć tak, aby woda nie wypłukiwała spoiny oraz kleju.

Wyprawa tynkarska

Do nakładania tynku cienkowarstwowego przystąpić dopiero po skończonym montażu okładziny. Elementy należy zabezpieczyć taśmą maskującą – malarską (nie należy stosować taśmy tynkarskiej). Wyprawę tynkarską należy wykonać częściowo nachodząc na krawędź taśmy. Po skończonej pracy należy delikatnie zerwać taśmę.

Efekt końcowy

Całość należy pozostawić do wyschnięcia. Jeżeli wszystkie etapy montażu zostały wykonane z należytą starannością, to listwy powinny charakteryzować się atrakcyjnym wyglądem i odpornością na warunki atmosferyczne.

Montaż okładziny na narożniku zewnętrznym

Elementy narożne

Zaleca się korzystanie z gotowych elementów narożnych firmy Rodeo, których sposób montażu analogiczny do płaskich elementów. Gotowe narożniki zapewnią estetyczne, równe i szczelne wykończenie, a także pozwolą skrócić czas montażu. W przypadku braku dysponowania takimi elementami, istnieje metoda alternatywna, polegająca na wykończeniu narożnika z płaskich elementów okładziny, która została opisana poniżej.

Przycinanie okładziny

W przypadku obróbki narożników, elementy należy ciąć prostopadle do powierzchni. Następnie należy papierem ściernym na kostce zeszlifować dolną krawędź okładziny, nadając przy tym kąt ok. 45 stopni.

Przyklejanie

Elementy przyklejać w taki sposób, aby zeszlifowana powierzchnia wystawała poza narożnik. Należy przy tym uwzględnić grubość kleju ok. 1,5 mm. Staranność wykonania cięcia oraz usytuowania elementów jest kluczowa dla uzyskania prostej i estetycznej linii naroża.

Sklejanie narożników

Przed przystąpieniem do klejenia elementów z drugiej strony ściany, należy w miejscu docelowego łączenia, podłożyć odrobinę barwionej masy uszczelniającej, która po dociśnięciu okładziny powinna lekko wypłynąć. Nadmiar zebrać szpachelką.

Konserwacja i eksploatacja produktu

Wstępny okres użytkowania

W pierwszych dniach po przeprowadzeniu procedury montażu należy zabezpieczyć listwy przed niesprzyjającymi warunkami pogodowymi, zwłaszcza przed deszczem, jak i ujemnymi temperaturami powietrza. Klej dyspersyjny schnie poprzez odparowanie wody, w związku z czym w okresie niskich temperatur i wysokiej wilgotności powietrza może to zając wiele dni.

Okładziny ścienne są zazwyczaj zabezpieczone bezbarwną warstwą lazury ochronnej (wodno-akrylowej), w związku z czym we wczesnym okresie użytkowania istnieje możliwość wystąpienie zjawiska zmlecznienia wierzchniej powierzchni produktu. Nie należy się tym przejmować, jest to zjawisko naturalne dla wyrobów akrylowych, które trwale przemija z biegiem czasu w skutek utwardzenia warstwy pod wpływem powietrza.

Konserwacja

Zaleca się jednokrotne malowanie lazurą ochronną firmy Rodeo co ok. 2 – 5 lat, w zależności od stopnia zmatowienia powierzchni materiału.

Utylizacja

Produkt nie podlega recyklingowi.

Produkt nie zawiera substancji niebezpiecznych dla zdrowia lub środowiska naturalnego.

Ogólne uwagi końcowe

Instrukcja traci ważność z dniem wprowadzenia nowszego opracowania.

Dokument dotyczy produktów sprzedanych w okresie obowiązywania niniejszej instrukcji.

Opracowane treści są własnością intelektualną firmy Rodeo i ich publikacja, zmiana, kopiowanie i wykorzystywanie do funkcji innej niż posługiwanie się produktem musi zostać potwierdzone przez przedsiębiorstwo w formie pisemnej.