SCHEMAT: Pełne deskowanie

Materiał użyty do opracowania instrukcji: RUSTICAL WOOD
(Schemat postępowania w przypadku desek PREMIUM, MODERN WOOD jest analogiczny)

Wstępne informacje
Prosimy o dokładne zapoznanie się z technologią montażu i postępowanie zgodnie z jej zaleceniami. W przypadku nieprzestrzegania instrukcji, firma Rodeo jako producent ma prawo nie uznać ewentualnych reklamacji, zwłaszcza w sytuacji nie uszczelnienia krawędzi listew oraz braku szczeliny (min. 4 mm) pomiędzy nimi.

Odbiór i rozładunek towaru
Należy dokładnie sprawdzić, czy dostawa jest zgodna z zamówieniem oraz czy produkt nie został uszkodzony podczas transportu. Wszelkie uchybienia powinny być jak najszybciej zgłoszone do producenta. Listwy zaleca się składować w suchym pomieszczeniu, na równym podłożu.

Przygotowanie podłoża
Zaleca się przyklejanie listew na ocieplonej styropianem lub wełną mineralną elewacji. Powierzchnia powinna być pokryta masą zbrojącą z zatopioną siatką. Istnieje również możliwość montażu na podłożu z tradycyjnego tynku mineralnego, płycie OSB, płycie włókninowo – cementowej oraz na podłożu cementowym.

Ważne!
Podłoże musi być czyste, suche, równe i nośne. Wszelkie ubytki należy uzupełnić masą szpachlową, a luźne cząsteczki powłok malarskich i tynkowych usunąć. W przypadku nowych podłoży tynkarskich odczekać do ich całkowitego związania.

Montaż okładziny elewacyjnej powinien być przeprowadzony w taki sposób, aby nie było możliwości przenikania wody pod jej powierzchnię.

Prosimy o przestrzeganie zasad BHP. Należy ostrożnie posługiwać się produktem, tak aby go nie uszkodzić. Przed przystąpieniem do montażu zaleca się dokładne zaplanowanie rozmieszczenia listew na elewacji.

Materiały

Do przeprowadzenia montażu drewnopodobnych listew elewacyjnych zaleca się stosować klej dyspersyjny, lakierobejcę do drewna oraz w niektórych przypadkach grunt podkładowy.

Narzędzia

Niezbędne narzędzia: blacha ząbkowana o szerokości zębów 4×4 mm, szpachelka, papier ścierny na kostce, pistolet do mas gęstych, krzyżyki do płytek, pędzel, taśma maskująca, przecinarka, poziomica, ołówek.

Przygotowanie do pracy

Przed przystąpieniem do montażu należy zaplanować rozmieszczenie listew na elewacji, a następnie wyznaczyć poziom dla dolnej krawędzi miejsca deskowania.

Przycinanie listew

Używając elektrycznej przecinarki do płytek lub szlifierki kątowej z tarczą diamentową, przyciąć profile do uprzednio odmierzonej długości. Ze względu na estetykę łączeń zachować prostą linię cięcia.

 

Papierem ściernym na kostce złagodzić ostrą krawędź, przy której nastąpi doczołowe połączenie okładziny. Poprawi to estetykę łączenia i umożliwi łatwe zebranie nadmiaru kleju.

 

Pacą zębatą o wymiarach zębów 4×4 mm nałożyć klej na wcześniej przygotowane listwy, dobierając ilość w taki sposób, aby zachował on świeżość. Zaleca się elastyczny klej dyspersyjny do profili.

Przyklejanie listew

Klejenie rozpocząć od dolnej krawędzi miejsca deskowania. Przyłożyć listwę do ściany, a następnie lekko ją przesuwając, usytuować w miejscu docelowym. Docisnąć tak, aby cało powierzchniowo przylegała do powierzchni podłoża.

 

Uzupełnić pistolet do mas gęstych klejem dyspersyjnym.

Uszczelnianie krawędzi

Za pomocą szpachelki zebrać nadmiar kleju, który wypłynął podczas montażu, a następnie uszczelnić górną krawędź. Ten etap montażu należy wykonać ze szczególną dokładnością.

 

Wilgotnym pędzlem przeciągnąć wzdłuż górnej krawędzi i upewnić się, czy szczelina została dokładnie zamknięta.

 

Kolejne listwy kleić w sposób analogiczny. Należy zadbać o to, aby powierzchnia kleju była zawsze świeża. Zostawić pomiędzy profilami przerwę o szerokości minimum 4 mm, która umożliwi swobodną dyfuzję pary wodnej.

 

W celu otrzymania równej szczeliny zastosować krzyżyki wyrównujące do płytek. W miejscu doczołowego połączenia listew nałożyć szpachelką odrobinę kleju.

Łączenia listew

Przykleić kolejny profil i zebrać nadmiar kleju w miejscu łączenia.

 

Poprawnie przyklejone listwy Rodeo Wood Profil.

 

Boczne krawędzie listew uszczelnić klejem. Listwy zaleca się starannie odmierzać i docinać, aby krawędź deskowania pozostała prosta. Drobne nierówności można zniwelować papierem ściernym przed malowaniem.

Pozostawienie do wyschnięcia

Po skończonym montażu listwy, w zależności od warunków atmosferycznych, należy pozostawić na kilka dni do wyschnięcia, aż do odparowania wody z kleju.

Obróbka przed malowaniem

Papierem ściernym na kostce wyrównać boczne krawędzie.

 

Wszelkie miejsca gdzie pozostały niepożądane drobiny kleju oraz nierówne krawędzie należy wyczyścić papierem ściernym. Całość przetrzeć ścierką tak, aby usunąć zalegający kurz z powierzchni listew.

Malowanie

Do malowania przystąpić dopiero po kilku dniach od montażu. Za pomocą pędzla równomiernie pokryć powierzchnię profili lakierobejcą. Postępować tak, jak przy malowaniu drewna. Minimalna temperatura do czasu całkowitego wyschnięcia: 5° C.

 

Farbę należy rozprowadzać równomiernie, aby nie powstawały zacieki. Malowanie w obrębie jednej listwy powinno być przeprowadzone na raz, tak żeby nie powstały przebarwienia.

 

Pomalowane listwy pozostawić do pełnego wyschnięcia.

Drugie malowanie

Po całkowitym wyschnięciu listew, należy je pomalować po raz drugi, cienko rozprowadzając farbę. W celu uzyskania efektu cieniowania, można zastosować lekko ciemniejszą lakierobejcę.

Wyprawa tynkarska

Do nakładania tynku cienkowarstwowego przystąpić dopiero po skończonym montażu listew. Profile należy zabezpieczyć taśmą maskującą, a następnie dociągnąć do nich masą tynkową.

 

Poprawnie  obrobiona krawędź.

Montaż listew na narożniku zewnętrznym

W przypadku obróbki narożników listwy należy ciąć prostopadle do powierzchni. Następnie papierem ściernym na kostce zeszlifować warstwę pianki, nadając przy tym kąt 45 stopni.

 

Poprawnie przygotowany do montażu profil.

 

Klejenie listew na narożniku przebiega w sposób analogiczny jak na płaskiej powierzchni.

 

Listwy przyklejać w taki sposób, aby zeszlifowana powierzchnia pianki wystawała poza narożnik. Należy przy tym uwzględnić grubość kleju (około 2 mm).

 

Przed przystąpieniem do klejenia listew z drugiej strony narożnika, należy w miejscu docelowego łączenia, podłożyć odrobinę kleju, który po dociśnięciu listwy powinien lekko wypłynąć. Nadmiar zebrać szpachelką.

Uszczelnianie krawędzi

Należy pamiętać, aby za każdym razem uszczelnić górną krawędź każdej listwy oraz zachować pomiędzy nimi szczelinę 4 mm.

 

Zamontowane profile pozostawić do wyschnięcia.

 

Papierem ściernym wyrównać krawędź narożnika.

 

Poprawnie przygotowany do malowania narożnik.

Malowanie

Analogicznie jak w przypadku płaskich powierzchni pomalować listwy dwukrotnie lakierobejcą do drewna.

 

Taki sposób montażu nie wymaga stosowania narożnikowych listew wykończeniowych, ponieważ  w sposób realistyczny oddaje wygląd drewna.

Efekt końcowy